Nincsenek termékek a kosárban.

Nincsenek termékek a kosárban.

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2021. december 1. napjától

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.vetera.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes, illetve jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jogi személy esetén kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján képviseleti joggal felruházott képviselője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult eljárni.

1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A Webáruházban történő vásárlás esetén jellemzően olyan fogyasztói szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak. A Webáruház tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a Felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.

1.8. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.9. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.10. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.11. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.
Székhely: 1118 Budapest, XI. ker. Villányi út 97.
Cégjegyzékszám: 01-09-260799
Adószám: 10805459-2-43
ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-381-0765; 06-1-385-1660
ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@hyd.hu
személyes átvételi lehetőség: nem áll rendelkezésre
a megrendelések feldolgozása: a személyes feldolgozás munkanapokon, 09:00 – 16:00 óráig történik, automatizált eszközökkel – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 7*24 órában
a megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 3 munkanap

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

cégnév: NetBlaze Group Szociális Szövetkezet
székhely (postai cím is): 8790 Zalaszentgrót, Cser-Zilai utca 10.
nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 20-02-050340
adószám: 24804413-1-20
ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-30-894-6493
ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@netblaze.hu

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra, a Vásárló ugyanakkor a megrendelés során, a megfelelő, erre a célra kialakított felületen – saját döntése alapján – létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amelyben a megrendelés során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webáruházban történő ismételt megrendelések során; ekkor a felhasználói fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell megadni. A felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadni, amelyek a későbbiekben a Vásárlót megfelelően azonosítják. A biztonságos jelszóval kapcsolatos követelmény, hogy a jelszó legalább 6 karakter legyen, melynek tartalmaznia kell nagybetűt és számo(ka)t is. A Szolgáltató nem javasolja könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a Vásárló a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére egyszer használható belépési jelszót küld a Szolgáltató, amely segítségével a Vásárló elfelejtett jelszava helyett újat tud megadni. A Szolgáltató a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a fogyasztó részére nem tudja visszafejteni és megadni.

3.2. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, megjegyzés, kuponkód, kiszállítás napja, nem természetes személy esetén cégnév és adószám. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.4. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, ezt követően a rendszer automatikusan frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „Törlés” vagy „x” gombot.
A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.5. A Webáruházban a Webáruház aloldalain részletes termékismertetővel ellátott Vetera-DDW-25 csökkentett deutériumtartalmú állatgyógyászati gyógyhatású készítmény, a Preventa laskagomba étrend-kiegészítő, valamint a deutériumcsökkentésről szóló könyvek vásárolhatóak meg. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott termék nevét, leírását, a termékről és/vagy azok csomagolásáról fotó(ka)t jelenít meg. A termék adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
A termékek a Szolgáltatótól internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt terméket a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat kézbesíti a Vásárló részére. A termékek a Szolgáltató márkaüzletében, különböző egészségboltokban és egyéb értékesítési helyeken közvetlenül is megvásárolhatók. Amennyiben a Vásárló a termékeket nem üzlethelyiségen kívül és nem a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok – ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is – szerint kívánja megvásárolni, a terméket keresse a Szolgáltató értékesítési pontjain, illetve partnereinél.
Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.6. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A kiszállítás költsége a megrendelt mennyiségtől függ, a felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tünteti fel a termékek árát és a szállítási költséget.

3.7. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.9. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.10. A megrendelés menete:

  1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék. Az „Ugrás a megrendeléshez” gombra kattintva a „Megrendelés” oldalra jut a Vásárló.
  2. Lépés: Az itt található oldalon kell megadni a rendelni kívánt mennyiséget, esetlegesen a kuponkódot, valamint a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára és a szállítás költsége.
    Ezen a felületen tudja a Vásárló ellenőrizni a beírt adatokat. A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással lehet továbblépni.

A sikeres megrendeléshez a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

  1. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Rendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el a megrendelését.

3.11. A megrendelés elküldésével a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a termékeket, amennyiben ki tudja fizetni annak árát és a kapcsolódó költségeket. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a termékek ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani, amennyiben a fizetés eredetileg nem előre utalással történik. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

3.12. Megrendelés feldolgozása

3.12.1. A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes feldolgozása munkanapokon, 09:00–16:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 724 órában. A megrendelések leadására 724 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét. Csütörtöki nap, délután 12 óra után leadott megrendelést a következő héten legkorábban keddi napon veheti át a Vásárló.

3.12.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.12.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Vásárlót haladéktalanul értesíti, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül visszatéríti.

3.12.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ilyen esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a Vásárló által fizetett összeg különbözetét haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült. Készpénzkímélő fizetési eszköz használata esetében a fogyasztót banki díjak és költségek terhelhetik.

4.2. A megrendeléssel kapcsolatosan a Vásárlót terhelő költségek (i) a termék vételára, (ii) a kiszállítási díj. A Szolgáltató egyéb költséget vagy díjat a Vásárlóval szemben nem érvényesít.

4.3. A Vásárló a vételárat az alábbi módokon egyenlítheti ki:

• a Weboldalon online bankkártyás fizetéssel,
• kiszállításkor a futárnál készpénzzel vagy bankkártyával,
• a GLS csomagpontokon készpénzzel vagy bankkártyával,
• előzetes egyeztetést követően a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással;
• készpénzes fizetéssel a 1118 Budapest, Villányi út 97. szám alatti üzlet főpénztárában nyitvatartási idő alatt.

4.4. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611) biztosítja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. Vásárló a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártyaadatait nem kezeli.

4.5. Amennyiben a Vásárló a bankszámlára történő utalást választja, az előre fizetést jelent. Ez esetben a Szolgáltató az utaláshoz szükséges adatokkal számlát állít ki és elküldi a Vásárlónak, amely alapján a fizetést teljesíteni tudja. Amennyiben a Vásárló a számlában szereplő fizetési határidőn belül a számlát nem egyenlíti ki, a megrendelését töröljük.

4.6. A díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.7. A kiállított számlát a Vásárló eredeti példányban, a csomagban elhelyezve, kiszállításkor kapja meg.

4.8. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót. A kiszállítás költségeit a Vásárló a Weboldalon, a „Szállítási és fizetési feltételek” menüpont alatt érheti el.

4.9. A megrendelt termék átvételére a következő módok állnak rendelkezésre:

• házhozszállítás futárszolgálattal (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)
• átvétel GLS csomagponton (https://gls-group.eu/HU/hu/depo-csomagpont-kereses)

A Szolgáltató által átadott árut a futárszolgálat kiszállítja a Vásárló által megadott címre vagy a Vásárló által megjelölt GLS csomagpontra, ellenőrzi a szükséges vásárlói adatokat, az áru ellenértékét – házhozszállítás és utánvétes fizetés esetén – átveszi a Vásárlótól. A futárszolgálat a tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

4.10. Házhozszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A szállítás GLS csomagpontra is kérhető.

4.11. A kiszállítás keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki munkanapokon történik, 8 és 17 óra között. A hétfőtől csütörtök 13 óráig leadott megrendeléseket a futárszolgálat a következő munkanapon házhoz szállítja vagy a kiválasztott GLS csomagpontra szállítja, a megrendelés során a Vásárló azonban ettől eltérő kiszállítási napot is megadhat. A csütörtök 13 óra után leadott megrendelést legkorábban következő kedden (amennyiben munkanap) szállítja ki a futárszolgálat.

4.12. Kérjük, hogy a Vásárló a csomagot kézbesítéskor a futár jelenlétében, vagy a GLS csomagpontos átvevőhelyen vizsgálja meg. Sérült csomag vagy termék átvételére a Vásárló nem köteles. Házhozszállítás esetén, amennyiben sérülést észlel, kérje erről jegyzőkönyv felvételét, utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására a Szolgáltató nem köteles.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A termékekre jogszabály alapján kötelező jótállás nem vonatkozik, a Szolgáltató a termékekkel kapcsolatosan szerződéses jótállást nem vállal.

5.2. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak, az elévülési idő egy év.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a termék meghibásodásában a Vásárlót terhelő valamely (pl. tárolási körülmények) kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a dolog kezelésére vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

b) Termékszavatosság

A fogyasztónak minősülő Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
• a Vásárló nevét, címét,
• a termék megnevezését, vételárát,
• a Vásárlás időpontját,
• a hiba bejelentésének időpontját,
• a hiba leírását,
• a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely elérhetőségére. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). A visszatérítést a Szolgáltató banki utalással teljesíti, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Panaszkezelés

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

7.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató három évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

7.4. Jogorvoslat

A Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

Az eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatósághoz is fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36 1 450 2598

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatvédelmi szabályzatát megtalálja a Weboldalon. https://vetera.hu/adatkezelesi-szabalyzat

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

9.5. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.6. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.7. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a Weboldalon formájában közzéteszi.

9.8. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

  1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat
(minta)

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,

Kapcsolat

HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.
E-mail: info@hyd.hu
Telefon: +36 1 365 1660
               +36 1 381 0765
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 97.
Cégj. szám: 01-09-260-799
Adószám: 10805459-2-43

Copyright © 2024 Hyd Kft. Minden jog fenntartva.
This site is registered on wpml.org as a development site.