Kosár

Általános Szerződési feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon www.preventa.hu internetes üzletben (a „Webshop”) történő vásárlás (ideértve a Webshop működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos) szabályait, továbbá a fogyasztót megillető jogokat. A fogyasztókat a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tájékoztatások, nyilatkozatok, jogok és kötelezettségek a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában találhatók.

A Webshopon keresztül a felek a Termékek egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a vevő (fogyasztó) által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, vevő igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

A Webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén jellemzően olyan fogyasztói szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak. A Webshop tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.

Az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webshopnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók a Webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webshop használata során az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak. A Webshop bármilyen módon történő használata esetén – ideértve azon megtekintéseket, amelyek nem zárulnak vásárlással – az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.
Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat, és az ennek alapján létrejövő jogviszonyokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan magatartási kódexekre nem utal.


2. A Szolgáltató adatai

cégnév: HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely (postai cím is): 1118 Budapest, XI. ker. Villányi út 97.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-260799
adószám: 10805459-2-43
adatvédelmi nyilvántartásbeli azonosító: NAIH-140619
ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-381-0765; 06-1-365-1660
ügyfélszolgálat telefaxszáma: 06-1-365-1661
ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@hyd.hu
szerződés nyelve: magyar
személyes átvételi lehetőség: nem áll rendelkezésre
a megrendelések feldolgozása: a személyes feldolgozás munkanapokon, 09:00 – 16:00 óráig történik, automatizált eszközökkel – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 7*24 órában
a megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 3 munkanap
 

3. A Webshop tárhelyszolgáltatójának adatai

cégnév: NetBlaze Group Szociális Szövetkezet
székhely (postai cím is): 8784 Kehidakustány, Forrás u. 3 2a.
nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 20-02-050340
adószám: 24804413-1-20
ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-30-894-6493
ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@netblaze.hu
 

4. A szállító adatai

cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
székhely (postai cím is): 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 3-09-111755
adószám: 12369410-2-44
ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-29-88-67-00
ügyfélszolgálati e-mail címe: info@gls-hungary.com
 

5. A Webshop működése

A Webshop mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül. A külföldi megrendelések teljesítése minden esetben egyedi megállapodás tárgya.
A Webshop vásárlói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek lehetnek.

 

6. A Termék

A Webshopban a Webshop aloldalain részletes termékismertetővel ellátott Vetera-DDW-25 csökkentett deutériumtartalmú állatgyógyászati gyógyhatású készítmény vásárolható meg. A Vetera-DDW-25 termék 25 ppm-es deutériumkoncentrációban készül.  A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott Termék nevét, leírását, a Termékről és/vagy azok csomagolásáról fotó(ka)t jelenít meg. A Termék adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.

A Termék a Szolgáltatótól internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt Terméket a Futár kézbesíti a vevő részére. A Termékek a Szolgáltató márkaüzletében, különböző egészségboltokban és egyéb értékesítési helyeken közvetlenül is megvásárolhatók. Amennyiben Ön a Termékeket nem üzlethelyiségen kívül és nem a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok − ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelékezéseit is − szerint kívánja megvásárolni, kérjük, a Terméket keresse értékesítési pontjainkon, illetve partnereinknél.
 
 

7. A vásárlás menete

A Szolgáltató a Termékeket a Webshopon keresztül forgalmazza. Telefonon, e-mailben leadott rendeléseket a Szolgáltató elfogad.
A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A fogyasztó ugyanakkor a vásárlás folyamata során – saját döntése alapján – létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amelyben a vásárlás során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webshopban történő ismételt vásárlások során; ekkor a fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell megadni.

A felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadni, amelyek a későbbiekben Önt kellően azonosítják. A jelszóval kapcsolatos követelmény, hogy a jelszó legalább 6 karakter legyen. Nem javasoljuk könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére egyszer használható belépési jelszót küldünk, amely segítségével elfelejtett jelszava helyett újat tud megadni. A Szolgáltató a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a fogyasztó részére nem tudja visszafejteni és megadni.
A fogyasztó hozzáférését a rendszer 3 (három) sikertelen bejelentkezési kísérlet után zárolja, továbbá akkor is, ha a fogyasztó az adatbázisba legalább 90 (kilencven) napig nem jelentkezett be.

Ha a felhasználói fiók kialakításának folyamán meggondolja magát, és törli a Kosár tartalmát, bármikor visszaléphet a Webshop főoldalára, az addig beírt adatai törlődnek.

A vásárlás során a fogyasztónak a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a Termék kiszállításához szükségesek. Ezek közé az adatok közé tartoznak elektronikus elérhetőségei is, pl. az elektronikus levelezési címe és telefonszáma.

A vásárlás során a fogyasztó a Webshopban található Termékek közül a megvásárolni kívántakat kiválasztja, beállítja a Termékek darabszámát, illetve ha van, akkor paramétereit, majd a „Kosárba rakom” gombra kattintással ezeket megrendelésre kijelöli. Ekkor a megvásárlásra kerülő termékeket összesítő oldalra (ún. „Kosár”) jut, ahol vásárlásának aktuális állapotát ellenőrizheti. Itt mód van a kiválasztott Termék Kosárból való törlésére („Törlés” ikon), mennyiségének módosítására, illetve a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással a Webshop felületére való visszatérésre és további termékvásárlásra úgy, hogy a Kosárban már elhelyezett termékek nem törlődnek. A fogyasztó a vásárlási folyamat során a „Kosár” ikonra kattintással a megvásárolni kívánt termékek listáját bármikor megtekintheti.

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a Termékeket, amennyiben ki tudja fizetni annak árát és a 10. Fejezetben részletezett kapcsolódó költségeket. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, újraküldését kizárólag a Termékek ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.
 
 

8. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes feldolgozása munkanapokon 09:00–16:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 7*24 órában. A megrendelések leadására 7*24 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét. Csütörtöki nap, délután 13 óra után leadott megrendelést a következő héten legkorábban keddi napon veheti át a vásárló.

A megrendelését megadott elektronikus levélcímén e-mail formában visszaigazoljuk. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Kérjük, amennyiben ezt a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezze. A Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás a fogyasztó által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért.

Ha Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül visszatéríti.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem, vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ilyen esetben a Termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a fogyasztó által fizetett összeg különbözetét haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
 
 

9. A termék kiszállítása

A Termék(ek)et minden esetben kiszállítással juttatjuk el Önnek. A Termék - Webshopban történt vásárlása esetén - személyes átvételére nincs lehetőség.
A kiszállítást a Szolgáltatóval szerződött jelen ÁSzF 4. „A Futár” fejezetében megjelölt fuvarozó (a „Futár”) végzi. A Szolgáltató által átadott árut a Futár kiszállítja a fogyasztó által megadott címre, leellenőrzi a szükséges vásárlói adatokat, az áru ellenértékét – utánvétes fizetés esetén - átveszi. A Futár tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

Házhozszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.
A kiszállítás díjait a jelen Általános Szerződési Feltételek 10.2 pontjában találja.

A kiszállításra keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki munkanapokon 8:00–17:00 között kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a Termék átvétele folyamatosan biztosított.
A számlát a csomag tartalmazza.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a Futár jelenlétében vizsgálja meg, amennyiben a Termékeken, csomagoláson sérülést észlel, kérje erről jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy Termék átvételére a fogyasztó nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására a Szolgáltató nem köteles.
 
 

10. Fizetések, fizetési feltételek

A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült.
Az adásvétellel kapcsolatosan a vevőt terhelő költségek (i) a Termék vételára, (ii) a kiszállítási és (iii) a kezelési költség. A Szolgáltató egyéb költséget vagy díjat a vevővel szemben nem érvényesít.

Készpénzkímélő fizetési eszköz használata esetében a fogyasztót banki díjak és költségek terhelhetik.
A Termékek általános forgalmi adót is tartalmazó vételára Termékenként, az adott Termék után kerül feltüntetésre.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A Webshopban található Termékek vételára, a szállítási díjak és egyéb költségek minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az alkalmazandó általános forgalmi adóösszegét is.

A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatosan a fogyasztótól letétet vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el.
A Termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére – a Szolgáltató útján vagy közreműködésével - fogyasztói kölcsön nem vehető igénybe.
A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően és az általuk előírt adattartalmú számlát a Szolgáltató a Termékkel együtt küldi meg a fogyasztónak.
A Termék ellenértékét a fogyasztó készpénzzel, utánvéttel, bankszámlára történő előre utalással, útján egyenlítheti ki a választása szerint.
Készpénzes fizetésre utánvéttel, valamint a 1118 Budapest, Villányi út 97. szám alatti üzlet főpénztárában történő díjbefizetéssel van lehetőség. Az utánvéthez költségek kapcsolódhatnak, amelyek a fogyasztót terhelik. Utánvétes fizetés esetén a Termék vételárát, a fuvardíjat és az utánvét költségét Ön készpénz- vagy kártyás fizetéssel egyenlíti a fuvarozónál.

Amennyiben Ön a bankszámlára történő utalást választja, az előre fizetést jelent. Ez esetben az utaláshoz szükséges adatokkal ún. pro forma számlát állítunk ki és juttatunk el Önnek, amely alapján a fizetést teljesíteni tudja. A pro forma számla ÁFA visszatérítésre nem jogosít. Amennyiben a pro forma számlában szereplő fizetési határidőn belül a pro forma számlát nem egyenlíti ki, megrendelését töröljük.
 
 

11. Az elállási jog

A Webshopban megrendelt Termékekre vonatkozó szerződéstől a fogyasztó (i) a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve (ii) a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a fogyasztó, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.
A fogyasztót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató ügyfélkapcsolati pontjára (ideértve a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyét, ügyfélszolgálati telefax számát, illetve ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címét) elküldi. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a fogyasztó köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen Általános Szerződési Feltételekben Meghatározott ügyfélkapcsolati pontjára visszajuttatni. A fogyasztó a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezen felül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítási és kezelési költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

12. Szavatosság és jótállás

Jótállás
 1. A Szolgáltató a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat.
 2. A Termékekre jogszabály alapján kötelező jótállás nem vonatkozik, a Szolgáltató a Termékekkel kapcsolatosan szerződéses jótállást nem vállal.
Kellékszavatosság
 1. A fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. A fogyasztó– választása szerint – a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényként - értelemszerűen - kicserélést kérhet, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti - értelemszerűen – (i) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy (iv) – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 3. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 4. A szavatossági igényt a Termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
 5. Ha a fogyasztó a szavatossági igényét a Terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 6. Ha a Termék meghibásodásában a fogyasztót terhelő valamely (pl. tárolási körülmények) kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog kezelésére vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Termékszavatosság
 1. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő fogyasztó a hibás Termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 2. A termékszavatosság körében a fogyasztó - értelemszerűen - azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltató) a Terméket cserélje ki.
 3. Csere esetén a kicserélt Termékre vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót (a Szolgáltatót) terheli.
 4. A gyártó (a Szolgáltató) akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
  1. a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
A fogyasztó kellékszavatossági igénye a Termék minőségmegőrzési idejének tartama alatt, de legfeljebb a teljesítéstől (a Termék fogyasztónak történő átadásától) számított 1 (egy) év alatt évül el.

Jótállási, kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosa, egyidőben nem érvényesíthetők.
A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén a gyártónak is) költségmentesen ki kell cserélni vagy újra szolgáltatni a Terméket.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a gyártót (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltatót) terhelik.

A fogyasztó a jótállási és szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a Szolgáltatóval (vagy termékszavatosság esetében a gyártóval, ha igényét a fogyasztó vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
 
 

13. Az adatkezelés

 1. A Webshopban történő vásárlás során a Szolgáltató a fogyasztó személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli.
 

14. Szerzői jog

 1. A Webshop és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.
 2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Szolgáltató előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webshopon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a fogyasztó a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
 

15. Panaszkezelés, jogviták

A Termékkel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel elektronikus ügyfélkapcsolati pontjainkon tud megkeresni bennünket.
Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk.
A Szolgáltató és fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
 
A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
URL: http://www.bekeltet.hu/

Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat.
 
 1. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelési Szabályzat tartalmaz részletes felvilágosítást.
 

16. Hatály

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. február 01 napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.
 2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Webshop internetes felületén) link formájában közzéteszi.
 

17. Irányadó jog

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó, különösen
  1. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”);
  2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”);
  3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „Kertv.”);
  4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grt.”);
  5. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”);
  6. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;
  7. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;
  8. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;
  9. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;


18. Vegyes rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.
 2. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.
 3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 4. Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
 
Mellékletek:
Szállítási költségekkel kapcsolatos információ:
 
A szállítási költségek a termék súlyától és értékétől eltérően változhatnak. A termékhez tartozó szállítási költségeket kérjük kísérje figyelemmel a honlapon megrendelhető tételek melletti szállítási költségek feltüntetésekor!

3. számú Melléklet
Elállási minta
 
HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő    
Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, XI. ker.
Villányi út 97.
1118
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Termék megnevezése:
Termék mennyisége:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
 
[Helység], [év, hónap, nap]
 
……………………………
[név]
aláírás
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsők között értesüljön aktuális akcióinkról, híreinkről!